Giới thiệuLĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh

Phân phối thép

Gia công thép các loại theo yêu cầu

Cho thuê thép các loại theo yêu cầu

Cho thuê nhà xưởng

Bất động sản